– Posiłki dla uczniów w szkołach

POSIŁKI DLA UCZNIÓW W SZKOŁACH W ROKU
SZKOLNYM 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza rodziny
z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania
wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.
Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”, a pomoc mogą otrzymać
rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 900 zł netto
na osobę w rodzinie (tj. 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego
600 zł na osobę w rodzinie).
Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów ucznia po
przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
W poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 – 11.00
W środy i czwartki w godzinach 13.00 – 15.30
Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 lub telefonicznie pod numerami:
94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395
Zapraszamy Państwa do składania wniosków!

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top