• VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego “Piórem i Pazurem”

  Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie kaligraficznym.
  Link do regulaminu: https://tiny.pl/ww4kg
  Informacji o konkursie w szkole udzielają: Agata Majewska (sala 08) i Agnieszka Jóźwicka (biblioteka)
 • Konkurs pt. “Kopernik… była kobietą”?! – termin 12.12.2022

KARTA Kopernik… była kobietą (1)

REGULAMIN Kopernik byłą kobietą (fotograficzny) (1)

REGULAMIN Kopernik byłą kobietą (literacki) (1)

 

 • Zaproszenie na VIII Debatę Uczniowską – termin zgłoszeń do 11.11.2022r.

Zaproszenie na VIII Debatę Uczniowską – SP5

 • Konkurs “Co Ty wiesz o przemocy” – termin dostarczania prac 20.10.2022r.

2 Zał. oświadczenie konkurs literacki

1 Zał. – Oświadczenie opiekuna prawnego konkurs literacki (002) – kopia

3 Zał. – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

4 Zał.- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Co ty wiesz o przemocy – list do uczestników

REGULAMIN konkursu literackiego

 

 

 • Turniej Recytatorski – termin zgłoszeń 10.10.2022r.

img20220920_08222064

 

 • KONKURS  STWÓRZ WŁASNY PLAKAT MOTYWACYJNY!

  Konkurs dla uczniów klas IV – VIII.
  Format pracy: minimum  A3.
  Technika wykonania: dowolna.

  Termin oddania: 20.10.2022r.

  Prace proszę składać u pani Pauliny Szczerby w sali 05.

 •   MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  LITERACKI

 

„Od września do maja”

 

„Opowiadanie twórcze inspirowane wybraną myślą Janusza Korczaka”

 

 

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6  im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu, ul. Poznańska 9

tel./ fax  094 352 31 21

 

Koordynator  konkursu:

 1. Joanna Bogdańska

adres  e-mail: j.bogdanska@sp6kg.pl

 

Jury (nauczyciele języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu):

 

 1. Urszula Sobczak,
 2. Joanna Bogdańska,
 3. Magdalena Elert-Sowa
 4. Agata Majewska

 

 

 1. CELE KONKURSU

 

– Przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka i jego myśli pedagogicznej.

– Umiejętność interpretacji cytatów i  wykorzystanie ich w pracy literackiej.

– Doskonalenie umiejętności formułowania  opowiadania twórczego.

– Kształtowanie świadomości uczestnictwa w wydarzeniach rocznicowych.

– Umożliwienie dzieciom realizacji zainteresowań i rozwijania talentu.

 

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

– Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i będzie podzielony na dwie kategorie:

 

I  uczniowie klas IV-VI

II uczniowie klas VII-VIII

 

– Prace należy dostarczyć do organizatorów ( Sekretariat SP 6 przy ul. Poznańskiej 9                w Kołobrzegu)   w terminie do 16 maja  2022 roku.

 

(Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac.)

 

 

 1. ZASADY KONKURSU

 

– Każdy z uczestników przesyła na adres szkoły lub dostarcza osobiście samodzielnie napisaną pracę (jeden uczeń może oddać jeden tekst). Dopuszcza się przysłanie pracy drogą mailową na adres   j.bogdanska@sp6kg.pl

 

Treść opowiadania powinna wynikać z interpretacji jednej z myśli pedagogicznych Starego Doktora podanych niżej:

 

 • Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”
 • „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”.
 • „Jeśli dziecko zawierza ci tajemnicę, ciesz się, bo jego zaufanie to najwyższa nagroda, najlepsze świadectwo”.
 • „Są błędy, które popełniać będziesz zawsze, bo jesteś człowiekiem, a nie maszyną”.
 • Myśl Korczaka zaproponowana  przez ucznia.

 

 

Praca powinna mieć objętość maksymalnie dwóch stron A4 maszynopisu. Może być napisana odręcznie lub w formie zapisu komputerowego (np. Word, czcionka 12 Time New Roman lub Calibri).

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na publikację wizerunku dziecka.

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

– Komisja Konkursowa składająca się z koordynatora  konkursu oraz jury oceni prace w terminie do    01.06.2022 roku.

– Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 2 czerwca 2022 r. podczas uroczystych obchodów  rocznicowych  związanych  z  postacią  Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej nr 6  w Kołobrzegu.

(Informacje o zaproszeniu laureatów i osób wyróżnionych zostaną przekazane szkołom telefonicznie. W razie zmiany terminu organizatorzy przekażą aktualne informacje również telefonicznie).

 

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci  i osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

 

Zgoda na publikację wizerunku oraz treści pracy laureatów i osób wyróżnionych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.