• Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne

Eliminacje szkolne dla klas 4-8 do konkursu odbędą się 27 marca o godz. 8.00 w sali 124
 • Mała Herbertiada

W załączeniu informacje i regulamin konkursu.

Eliminacje szkolne dla klas 4-8 do konkursu odbędą się 27 marca o godz. 8.00 w sali 124

regulamin MH 2024

 • Szkolny Konkurs Twórczości ArtystycznejW związku ze szkolnymi obchodami dnia zakończenia II wojny światowej zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie.

  Możecie wykazać się w różnych dziedzinach i przedstawić swoje umiejętności.

   

  Proponujemy następujące formy pracy, dotyczące wydarzeń związanych z zakończeniem II wojny światowej, które przypadają na dzień 8 maja:

  • Przygotowanie samodzielnie wykonanej krótkiej formy filmowej prezentującej współczesne formy walki z nienawiścią i hejtem. (film do 3 minut)
  • Przygotowanie plakatu dotyczącego takich tematów jak pokój, życzliwość wobec drugiego człowieka, empatia, ale także skutki nienawiści.
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Koniec II wojny światowej” (można skorzystać z platform takich jak „genial.ly”, „prezi”, „canva” lub programów typu „powerpoint”, ”LibreOffice Impress” )
  • Napisanie wypracowania/przemówienia/listu otwartego lub wiersza mówiącego o konieczności zaprzestania konfliktów narodowych i międzynarodowych, a także międzyludzkich.
  • Opracowanie pytań konkursowych w programie „Kahoot”, związanych z okolicznościami zakończenia II wojny światowej. (30 pytań)

   

  Wszystkie prace należy przekazać nauczycielom języka polskiego lub historii do 17 kwietnia 2023 roku.

   

  Prace konkursowe zostaną ocenione przez nauczycieli języka polskiego i historii.

  Każdy uczeń może zaprezentować się w dwóch  z  zaproponowanych form pracy.

  Każdy uczeń, który wykaże się pomysłowością i wiedzą, zostanie oceniony.

  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego apelu z okazji dnia zakończenia II wojny światowej w szkolnej auli (sala 12), 8 maja 2023 r.

  Ocenianie prac odbędzie się osobno dla każdej formy.

   

 • MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  LITERACKI „Od września do maja” Przemówienie inspirowane fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej “Nienawiść

Miedzyszkolny Konkurs Literacki 2023

 

 • Mała Herbertiada
W załączniku regulamin wraz z kartą zgłoszenia – 14. edycja Konkursu Recytatorskiego Mała Herbertiada.
Z poważaniem
– Wojciech Czaplewski (nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu, odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu)

 

 • Płynąć pod prąd

Drodzy Państwo,

w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Klubu Herbertowskich Szkół uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zasadach nieodpłatnych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października 2023 roku we Wrocławiu.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe: Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia.

Celem konkursu “Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia.Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.

Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej podanej w stopce poniżej. Na stronie znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 7 maja 2023 roku.

W roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Konkurs Literacki “Płynąć pod prąd” został wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o konkursie na Państwa tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz przekazaniu zaproszenia nauczycielom.

Liczymy na współpracę.

Z poważaniem

Małgorzata Król

mgr Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław tel. 71-798-67-10, fax. 71-798-42-10 e-mail: MalgosKrol@op.pl

Strona konkursowa: <http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/>

 

 • Miesiąc Języka Ojczystego

Szanowni Państwo,

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2023 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się trzy konkursy o zasięgu ogólnopolskim skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. W

tym roku nasza inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacka Popiela oraz pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosława Fazana, prof. UJ.

W imieniu organizatorów pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konkursach:

VIII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę “Gadajcie, jak dawniej we wsi pracowano”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

W konkursie poza nagrodami głównymi zostaną również przyznane nagrody publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz na kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego.

VIII Ogólnopolski Konkurs na Reklamę “Bez pracy nie ma kołaczy”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego wybraną wartość związaną z pracą (wartości zostały wymienione w regulaminie). Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału zostaną wyświetlone filmy stworzone przez laureatów.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Twoja dzielnica — Twoja mównica”
Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, muzyków, mechaników, górników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Terminy:

 1. Koniec nadsyłania prac konkursowych — 8 kwietnia 2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursów — do 15 kwietnia 2023 r.
 3. Wszyscy finaliści zostaną poinformowani, w jakiej formie odbędzie się finał do 15 kwietnia. Podczas finałów zostaną ogłoszone wyniki konkursów.

Szczegóły oraz regulaminy z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie:  https://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2/konkursy-2023/

 

Instrukcja korzystania z WeTransfer: http://mjo.uj.edu.pl/wp-content/uploads/WeTransfer_instrukcja.pdf

 

W załączniku przesyłamy także plakaty konkursowe, będzie nam miło, jeżeli umieścicie je Państwo na swoich stronach lub powiesicie na korytarzach szkolnych.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi inicjatywami odbywającymi się w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a: https://www.facebook.com/miesiacjezyka oraz Instagrama: https://www.instagram.com/miesiac.jezyka.ojczystego/

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Koordynatorzy Miesiąca Języka Ojczystego UJ 2023

 • IV edycja konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Na prace czekamy do 24 kwietnia 2022 roku.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/iv-edycja-konkursu-na-prace-historyczno-literacka-pt-znajdz-swoja-pamiatke-rodzinna-i-opisz-jej-historie/

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

PAMIĄTKA_RODZINNA_REGULAMIN_2023

 • VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego “Piórem i Pazurem”
Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie kaligraficznym.
Link do regulaminu: https://tiny.pl/ww4kg
Informacji o konkursie w szkole udzielają: Agata Majewska (sala 08) i Agnieszka Jóźwicka (biblioteka)

 

 • Konkurs pt. “Kopernik… była kobietą”?! – termin 12.12.2022

KARTA Kopernik… była kobietą (1)

REGULAMIN Kopernik byłą kobietą (fotograficzny) (1)

REGULAMIN Kopernik byłą kobietą (literacki) (1)

 

 • Zaproszenie na VIII Debatę Uczniowską – termin zgłoszeń do 11.11.2022r.

Zaproszenie na VIII Debatę Uczniowską – SP5

 • Konkurs “Co Ty wiesz o przemocy” – termin dostarczania prac 20.10.2022r.

2 Zał. oświadczenie konkurs literacki

1 Zał. – Oświadczenie opiekuna prawnego konkurs literacki (002) – kopia

3 Zał. – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

4 Zał.- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Co ty wiesz o przemocy – list do uczestników

REGULAMIN konkursu literackiego

 

 

 • Turniej Recytatorski – termin zgłoszeń 10.10.2022r.

img20220920_08222064

 

 • KONKURS  STWÓRZ WŁASNY PLAKAT MOTYWACYJNY!

  Konkurs dla uczniów klas IV – VIII.
  Format pracy: minimum  A3.
  Technika wykonania: dowolna.

  Termin oddania: 20.10.2022r.

  Prace proszę składać u pani Pauliny Szczerby w sali 05.

 •   MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  LITERACKI

 

„Od września do maja”

 

„Opowiadanie twórcze inspirowane wybraną myślą Janusza Korczaka”

 

 

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6  im. Janusza Korczaka

w Kołobrzegu, ul. Poznańska 9

tel./ fax  094 352 31 21

 

Koordynator  konkursu:

 1. Joanna Bogdańska

adres  e-mail: j.bogdanska@sp6kg.pl

 

Jury (nauczyciele języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu):

 

 1. Urszula Sobczak,
 2. Joanna Bogdańska,
 3. Magdalena Elert-Sowa
 4. Agata Majewska

 

 

 1. CELE KONKURSU

 

– Przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka i jego myśli pedagogicznej.

– Umiejętność interpretacji cytatów i  wykorzystanie ich w pracy literackiej.

– Doskonalenie umiejętności formułowania  opowiadania twórczego.

– Kształtowanie świadomości uczestnictwa w wydarzeniach rocznicowych.

– Umożliwienie dzieciom realizacji zainteresowań i rozwijania talentu.

 

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

– Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i będzie podzielony na dwie kategorie:

 

I  uczniowie klas IV-VI

II uczniowie klas VII-VIII

 

– Prace należy dostarczyć do organizatorów ( Sekretariat SP 6 przy ul. Poznańskiej 9                w Kołobrzegu)   w terminie do 16 maja  2022 roku.

 

(Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac.)

 

 

 1. ZASADY KONKURSU

 

– Każdy z uczestników przesyła na adres szkoły lub dostarcza osobiście samodzielnie napisaną pracę (jeden uczeń może oddać jeden tekst). Dopuszcza się przysłanie pracy drogą mailową na adres   j.bogdanska@sp6kg.pl

 

Treść opowiadania powinna wynikać z interpretacji jednej z myśli pedagogicznych Starego Doktora podanych niżej:

 

 • Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”
 • „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”.
 • „Jeśli dziecko zawierza ci tajemnicę, ciesz się, bo jego zaufanie to najwyższa nagroda, najlepsze świadectwo”.
 • „Są błędy, które popełniać będziesz zawsze, bo jesteś człowiekiem, a nie maszyną”.
 • Myśl Korczaka zaproponowana  przez ucznia.

 

 

Praca powinna mieć objętość maksymalnie dwóch stron A4 maszynopisu. Może być napisana odręcznie lub w formie zapisu komputerowego (np. Word, czcionka 12 Time New Roman lub Calibri).

Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na publikację wizerunku dziecka.

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

– Komisja Konkursowa składająca się z koordynatora  konkursu oraz jury oceni prace w terminie do    01.06.2022 roku.

– Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 2 czerwca 2022 r. podczas uroczystych obchodów  rocznicowych  związanych  z  postacią  Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej nr 6  w Kołobrzegu.

(Informacje o zaproszeniu laureatów i osób wyróżnionych zostaną przekazane szkołom telefonicznie. W razie zmiany terminu organizatorzy przekażą aktualne informacje również telefonicznie).

 

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci  i osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

 

Zgoda na publikację wizerunku oraz treści pracy laureatów i osób wyróżnionych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.