13/14 września 2023 r.– I zebranie z rodzicami

25-26 października 2023 r – wywiad

13-14 grudnia 2023 r. – wywiad

20-21 marca 2024 r. – wywiad

22-23 maja 2024 r. – wywiad