– Sustainable cities: past and present

Sustainable cities: past and present

(numer projektu: 2020-1-ES01-KA229-082444_5), pod tytułem: Sustainable cities: past and present. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – od września 2020 do 31.08.2022r. Na realizację zadań projektowych przyznano naszej szkole 28 123,00 EUR. Krajami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie są: Włochy, Grecja, Francja , Hiszpania, Polska.

Celem projektu jest:

  • zapoznanie uczniów z historią miast w których mieszkają;
  • pokazanie różnic w ich wyglądzie i architekturze oraz zniszczeń jakie niesie za sobą wojna;
  • pokazanie jak miasta wyglądały kiedyś, a jak wyglądają obecnie, jak zmieniły się na przestrzeni wieków;
  • uświadomienie uczniom jak ludzie potrafili podnieść się z tragedii jaka ich dotknęła w czasie wojny oraz jak byli w stanie odbudować swoje miejsce zamieszkania.

W trakcie realizacji projektu będą omawiane tematy dotyczące: historii, architektury, ekologii i tradycji. Udział uczniów w projekcie jest finansowany ze środków FRSE. Uczniowie będą uczestniczyli  w wycieczkach tematycznych / krajoznawczych, lekcjach, muzealnych, spotkaniach z archeologami i przewodnikami znającymi historię miast. Uczniowie będą brali udział w wymianach międzynarodowych do poszczególnych państw biorących udział w projekcie. Każda z wymian będzie trwała 6 dni. Liczba uczniów biorących udział w  każdej z wymian: 5 + 2 nauczycieli. W wyjazdach do poszczególnych państw zawsze będą brali udział inni uczniowie. Projekt ma na celu podnieść kompetencje językowe uczniów biorących udział w wymianie, zwiększyć ich pewność siebie w komunikowaniu się w języku angielskim oraz pozwolić na swobodne posługiwanie się nim w życiu codziennym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie również  poszerzą wiedzę historyczną, kulturową, poznają tradycje, zwyczaje oraz życie codzienne krajów które odwiedzą.

W dniu dzisiejszym odbyło się drugie spotkanie online nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus + “Sustainable cities – past and present”. Podczas spotkania został ustalony dalszy program działania. Wyznaczone zostały terminy spotkań uczniów na platformie Meet oraz przydzielone dalsze zadania do wykonania przez uczniów i nauczycieli ze szkół z Polski Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoch.

Agnieszka Socha, Mariola Stańczak
Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top