– Legends and Myths on board

 

 

 

Legends and Myths on board

nr projektu 2020-1-PL01-KA229-081636_1

Czas trwania – 24 miesiące 2020-09-01 – 2022-08-31

KOORDYNATOR PROJEKTU : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W KOŁOBRZEGU

Szkoły biorące udział w projekcie :

IC XXV Luglio – Bettolo – Włochy , Taranto

Agrupamento de Escolas de Montelongo – Portugalia , Fafe

Osnovna skola Jurja Dobrile – Chorwacja , Rovinj

Köknar eğitim kurumları fide okulları – Turcja, Stambuł

CELE PROJEKTU :

  • uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia i wartości mitów i legend pochodzących z różnych kultur
  • rozwijanie poczucia przynależności do własnego społeczeństwa poprzez poznanie w mitach i legendach pojęć przynależności, takich jak miłość ojczyzny i narodu
  • rozwoju osobowości uczestników, budowanie pozytywnej postawy wobec życia
  • budowanie świadomości na temat przyrody i ochrony środowiska poprzez tematy z mitów i legend
  • rozwijanie kreatywnego myślenia uczestników
  • stworzenie integracji kulturowej wśród uczestników ze względu na fakt, że uczestnicy składają się z osób z różnych kultur.
  • doskonalenie umiejętności językowych uczestników

W projekt będzie zaangażowanych około 200 uczniów uczniów w wieku 11-15 lat, którzy uczą się w szkołach partnerskich projektu oraz około 200 nauczycieli i administratorów. Uczniowie, nauczyciele będą uczestniczyć w następujących mobilnościach:

C1 12-2020 – Portugalia

C2 04-2021 – Chorwacja

C3 10-2021 – Polska

C4 03-2022 – Turcja

C5 06-2022 – Włochy

Głównymi odbiorcami docelowymi projektu są wszyscy uczniowie w wieku 11-14 lat uczestniczących w projekcie szkół. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani spośród tych uczniów, będą bezpośrednio uczestniczyć w mobilnościach w krajach projektu. Podczas gdy uczniowie będą realizować mobilność, będą im towarzyszyć nauczyciele W szkołach odbędą się seminaria i konferencje w celu rozpowszechnienia wyników projektu. Przygotowane zostaną tablice projektowe. Działania projektowe będą realizowane lokalnie w całej szkole. Pod tym względem legendy i mity zostaną wykorzystane w edukacji wszystkich uczniów. W ten sposób wszyscy uczniowie w szkołach partnerskich będą częścią wyników projektu

Mity i legendy odgrywają niezwykle ważną rolę w edukacji młodego człowieka, koncentrują się na cechach i postępowaniach ludzi.  Ma je każdy naród i każda społeczność. Legendy przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości. Stoją na straży tożsamości i pozwalają trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli. Mity, starożytne opowieści o bogach i herosach stanowią źródło informacji o życiu i problemach dawnych cywilizacji. Przedstawiają ich wierzenia oraz wyrażają emocje. Dotyczą bogów i ich postępowania względem ludzi. W ramach realizacji projektu Erasmus+ ” Legends and Myths on board” nasi uczniowie podczas zajęć szkolnych i nauki zdalnej badali mity i legendy pod kątem ich wartości.

Zespół Erasmus+

 

Regulamin udziału w projekicie

LEGENDS REGULAMIN 

 

We wtorek, 7 września 2021 r., w ramach realizowanego w naszej szkole unijnego projektu Erasmus+ ”Legends and Myths on Board” odbyło się spotkanie koordynatorów projektu za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnikami byli nauczyciele ze szkół z Polski, Chorwacji, Włoch, Portugalii oraz Turcji. Rozmowa dotyczyła dalszych działań projektowych szkół i możliwości zrealizowania mobilności uczniów. Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 2021/2022 będą mogły odbyć się zaplanowane wyjazdy tzw. mobilności i uczniowie oraz ich nauczyciele będą ze sobą współpracować w normalnych warunkach. Ponadto, omawiano też merytoryczne i techniczne aspekty dalszej realizacji projektu.

Zespół Erasmus +

 

Koszulki, czapeczki, worki, bidony, notesy i wiele innych atrakcji czeka na uczniów naszej szkoły w ramach udziału  w projekcie  programu  ERASMUS +, finansowanym  przez Unię Europejską.

Zapraszamy chętnych uczniów  do współpracy  i na  wyjazdy międzynarodowe całkowicie finansowane z budżetu projektów.

Zespół Erasmus +

 

NASZE MOBILNOŚCI:

POLSKA – GRUDZIEŃ 2021

Nowy tydzień – nowy projekt !
Informujemy, że od poniedziałku 13 grudnia do piątku 17 grudnia w naszej szkole przebywa grupa nauczycieli i uczniów z Portugalii oraz Turcji. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przyjechali do naszej szkoły w ramach realizowanego projektu Erasmus + KA229 Partnerstwa wymiany szkół. Pozostałymi partnerami projektowymi są Włochy i Chorwacja, które biorą udział zdalnie za pomocą platformy ZOOM. Dziś każdy z partnerów zaprezentował swój kraj , miasto i szkołę, nasi goście zwiedzili szkołę i mogli skosztować polskiej kuchni. Po zajęciach w szkolę odbyła się wizyta w Ratuszu Miejskim z Panią Iloną Grędas- Wójtowicz, zastępcą Prezydenta Miasta. Dzień zakończył się wycieczką po mieście.
Zespół Erasmus +

SPOTKANIE ROBOCZE – LUTY 2022

Spotkanie robocze 15 lutego 2022  koordynatorów projektu z Turcji , Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski, próbujemy ustalić terminy mobilności oraz dyskutujemy nad przebiegiem dalszych działań projektowych.

Zespół Erasmus+

CHORWACJA – KWIECEIŃ 2022

Tym razem w Chorwacji!!!

Mity i Legendy na pokładzie w drodze ku nowej przygodzie z projektem Erasmus+

Dolecieliśmy!

W końcu po 3 męczących lotach i nieprzespanej nocy dotarłyśmy szczęśliwie na miejsce gdzie przywitano nas bardzo serdecznie.

ERASMUS + LEGENDA AND MYTHS ON BOARDS

Pierwszy dzień projektu Erasmus + Legends and Myths on board był pełen wrażeń. Elementary School Juraj Dobrila Rovinij w Chorwacji przygotowała wiele wspaniałych występów i atrakcji tanecznych i muzycznych. Po południu przywitał nas Prezydent Miasta Rovinj i wręczył drobne upominki. Dzień zakończył się grą miejską.

Legends and Myths on the Board Projekt Erasmus + dzień 2

Wycieczka na Red Island, poznawanie legend i mitów na łonie natury, piknik w parku i inscenizacje w międzynarodowych grupach w plenerze. Doskonalenie umiejętności językowych i integracja. Kolejny dzień pełen wrażeń i pięknych wspomnień.

LEGENDS AND MYTHS ON BOARD – 3 DZIEŃ MOBILNOŚCI PROJEKTU ERASMUS +

Kolejny dzień w Chorwacji w Rovinj sprawił ze czuliśmy się częścią tradycyjnych Mitów i Legend Chorwackich.

 

PORTUGALIA – MAJ 2022

Odwiedzamy Portugalię

Projekt Erasmus + Mity i Legendy znowu na pokładzie , tym razem grupa uczniów z naszej szkoły odwiedza Portugalię.

Uczniowie z naszej szkoły z wizytą w Portugalii

Projekt Erasmus + Legends and Myths on Board Wycieczka z naszymi partnerami do uroczego miasteczka Guimaràes . Odkrywamy mity i legendy które kryje Portugalia.

Mity są dobre na wszystko – Projekt Erasmus +

Gorące przywitanie w szkole Agrupamento de Escolas Montelongo, prezentacje i dyskusje na temat Mitów i Legend prowadzone przez uczniów z Włoch, Turcji, Chorwacji, Polski i Portugalii.

CZWARTY DZIEŃ MOBIlNOŚCI

Czwarty dzień naszej mobilności w Portugalii w ramach projektu Erasmus + Legendy i Mity na pokładzie rozpoczęliśmy w mieście Porto. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję surfować na falach Oceanu Atlantyckiego z pomocą doświadczonych instruktorów. Kolejny dzień pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć w mieście Porto.

Ostatni dzień w Portugalii

TURCJA – PAŹDZIERNIK 2022

WŁOCHY – MAJ 2023

 

 

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top