– Władze szkoły


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

mgr Andrzej Haraj

Adres e-mail: dyrektor@sp6kg.pl

Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


Doświadczenia – osiągnięcia – dążenia:

 • Menadżer oświaty, od 27 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w latach 2009/2013.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w latach 2014/2018.

Wykształcenie

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Języki

 • niemiecki
 • angielski

Zainteresowania

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr Nr 6

mgr Dorota Hybel – Manturewicz

Adres e-mail: d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl

Wykształcenie: wyższe, mgr inż.

Nazwisko i imięE-mail
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCYkrzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGOmartabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEKd.hybel-manturewicz@sp6kg.pl – BEZ PRAWA GŁOSU
4. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZr.adamiak@sp6kg.pl
5. BUJAK ANNA – CZŁONEKa.bujak@sp6kg.pl
6. MAŁGORZATA KAPICA – CZŁONEKm.kapica@sp6kg.pl
7. PAULINA DUDAŁA – CZŁONEKpaulina_22@op.pl
8. DOMINIKA BŁAŻEJAK – CZŁONEK
9. GABRIELA BŁAŻEWICZ – CZŁONEK
10. GABRIELA SZCZEPANIAK – CZŁONEK


OddziałImię i nazwisko rodzica
PszczółkiKAROLINA GLAPIŃSKA
0AKINGA STANKIEWICZ
0BPATRYCJA FIGIEL
0CKAROLINA KOŁOSOWSKA
1AALEKSANDRA SZYMAŃSKA
1BEWA MACIEJSZYK
1CAGNIESZKA DRĄŻEK
1DPAWEŁ KUBICKI
2AMARTA PIETRYK
2BMAGDALENA PODBIAŁ – SZAŁAŃSKA
2CAGNIESZKA ZAWADZKA
2DKAMILA CIEŚLEWICZ
3APAULINA DUDAŁA
3BPARTYCJA KONOPKA
3CGABRIELA POŁUCH
3DMAGDALENA SMAGIEŁ
4AANNA GROMSKA
4BEWA MACIEJCZYK
4CANNA BIELAŃCZUK
4DPAWEŁ KUBICKI
5AEWA WIĘCKOWSKA
5BMARTA POLITOWSKA
5CAGNIESZKA POZORSKA
5DALEKSANDRA KWIECIŃSKA
6AEWA WIĘCKOWSKA
6BJULIA JASZEWSKA
6CMONIKA TROJANOWSKA
6DJACEK UNIEWSKI
7AANNA KANAS
7BMONIKA KWIATKOWSKA
7CMARTA PIETRYK
8APAULINA DUDAŁA
8BAURELIA SENDROWSKA
8CROBERT TROCKI
8DADAM KOWALCZYK
8FMARTA ROGUSKA – BARNIK

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
na rok szkolny 2021/2022

Skład samorządu uczniowskiego:

 • DOMINIKA BŁAŻEJAK
 • GABRIELA BŁAŻEWICZ
 • GABRIELA SZCZEPANIAK

Uczniowie wchodzą w skład Rady Szkoły

W dniu 30.09.2022 odbędą się wyboru do Samorządu Uczniowskiego

 


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupy
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji- zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej
 • wyzwalanie pomysłowości uczniów
 • kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków podnoszenia odpowiedzialności za ich realizację
 • wyrabianie umiejętności planowania zadań
 • wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji


Samorządność w szkole:

 1. Wybór Samorządu Uczniowskiego.
 2. Parlament szkoły (gospodarze klas)
  – dwa razy w roku – na początku I i II półrocza spotkania określające cele i zadania na
  I i II semestr.
  Parlament Szkoły działa w kontakcie z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkoły.
 3. Rada Szkoły – czerpanie ciekawych pomysłów płynących od rodziców, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania, rozwiązywanie w sposób obiektywny problemów wychowawczych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 4. Działania ekologiczne: Skupienie uwagi na działaniach ekologicznych poprzez nawiązywanie współpracy, np. z nadleśnictwem. Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Organizowanie zajęć na siłowni na świeżym powietrzu, organizowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi, np. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o otoczenie.
 5. Działania wspierające uczniów:
  • Rola koleżeństwa i przyjaźni (samopomoc koleżeńska).
  • Pomoc nauczyciela uczniom słabszym, szczególnie przed ważnymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności.
 6. Działania kulturalne:
  • Organizowanie spotkań z ludźmi z najbliższego otoczenia pod hasłem: „Poznaję świat innych, by wzbogacić siebie”, np. z pisarzami, malarzami, poetami.
  • Wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej, do RCK-u na spotkania i wystawy kołobrzeskich twórców.
  • Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów.
  • Nagradzanie najlepszych uczniów bonami upominkowymi oraz za 100% frekwencję biletami do kina.
  • Akcje: Zbieranie nakrętek na leczenie i operacje dla chorej Oli z Mrzeżyna, akcja „Książka wspiera bohatera”
  • Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu
  • Zorganizowanie pomocy dla nowo budowanego Domu Dziecka w Gościnie.
  • Radiowęzeł: inicjowanie ciekawych, krótkich programów uczniowskich dotyczących aktualnych tematów, muzyka na przerwach.
  • Możliwość relaksacji uczniów w specjalnie przygotowanej sali świateł.
 7. Imprezy towarzyszące:
  • festyny
  • kiermasze okolicznościowe
  • dyskoteki (andrzejkowa, walentynkowa)
  • słodka środa – ostatnia środa miesiąca
  • bal karnawałowy
  • poczta walentynkowa
  • pisanie listów
  • heppening na Pierwszy Dzień Wiosny

 

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top