– Władze szkoły


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

mgr Andrzej Haraj

Adres e-mail: dyrektor@sp6kg.pl

Wykształcenie: wyższe, mgr inż.


Doświadczenia – osiągnięcia – dążenia:

 • Menadżer oświaty, od 27 lat dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Radzikowie
 • Współtwórca kołobrzeskiego Konwentu Dyrektorów Szkół.
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Inicjator i współzałożyciel Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, autor koncepcji rozwoju tej szkoły i budowy hali sportowej wraz z kompleksem boisk w Radzikowie.
 • Skutecznie wdrożył w życie swoje koncepcje, podniósł poziom nauczania, zintegrował społeczność szkolną,  zmodernizował i rozbudował Szkołę popularyzując ją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym mieście.
 • Jest inicjatorem powstania i jednym z założycieli Radzikowskiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego jednym ze sztandarowych i skutecznie zrealizowanych zadań było utworzenie w Radzikowie społecznego gimnazjum.
 • Doprowadził również do powstania w strukturach Szkoły Podstawowej nr 6 punktu przedszkolnego dla 3-4 latków, którego brak był bardzo odczuwalny na tak dużym osiedlu.
 • Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w latach 2009/2013.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w latach 2014/2018.

Wykształcenie

 • Studia Podyplomowe – Obrót Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe – Informatyka
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Studia Podyplomowe – Nadzór pedagogiczny i ewaluacja
 • Studia Uzupełniające Magisterskie – Pedagogika
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniki – Zootechnika
 • Certyfikat Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie Funduszami Europejskimi

Języki

 • niemiecki
 • angielski

Zainteresowania

 • zagadnienia społeczno-polityczne
 • informatyka, literatura, film, muzyka
 • turystyka – przewodnik i pilot turystyczny

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr Nr 6

mgr Dorota Hybel – Manturewicz

Adres e-mail: d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl

Wykształcenie: wyższe, mgr inż.

Nazwisko i imięE-mail
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCYkrzysztofmackula@wp.pl
2. ROGUSKA-BARTNIK MARTA – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGOmartabartnik@icloud.com
3. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEKd.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
4. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZr.adamiak@sp6kg.pl
5. BUJAK ANNA – CZŁONEKa.bujak@sp6kg.pl
6. MAŁGORZATA KAPICA – CZŁONEKm.kapica@sp6kg.pl
7. PAULINA DUDAŁA – CZŁONEKpaulina_22@op.pl 

OddziałImię i nazwisko rodzica
PszczółkiKATARZYNA WÓJCIK
0AKATARZYNA STĘPIEŃ
0BELŻBIETA FILAROWSKA
0CMILENA SZPAK
1AMARTA PIETRYK
1BMAGDALENA PODBIAŁ – SZAŁAŃSKA
1CBEATA JAGIEŁŁO – SZUMLEWICZ
1DKAMILA CIEŚLEWICZ
2APAULINA DUDAŁA
2BPATRYCJA KONOPKA
2CGABRIELA RAJEWSKA – POŁUCH
2DMAGDALENA SMAGIEŁ
3AMONIKA KASPRZYK
3BEWA MACIEJCZYK
3CMAGDALENA KOWALEWSKA
3DAGNIESZKA HELMAN
4AEWELINA KACZOROWSKA
4BMARTA POLITOWSKA
4CMAGDALENA KOSSIŃSKA
4DALEKSANDRA KWIECIŃSKA
5AWIOLETTA ADAMCZYK
5BJULITA JASZEWSKA
5CMONIKA TROJANOWSKA
5DJACEK UNIEWSKI
6AANNA KANAS
6BMAGDALENA SMAGIEŁ
6CMARTA PIETRYK
7APAULINA DUDAŁA
7BMAGDALENA BIEŃKOWSKA
7CROBERT TROCKI
7DJUSTYNA KASPRZAK
7FMARTA ROGUSKA – BARTNIK
8AMAŁGORZATA WAŁASZEWSKA
8BANNA JAWORSKA
8CANNA RUREK
8DMARTA POLITOWSKA
8EZBIGNIEW WOŹNIAK
8FGRAŻYNA WALCZAK

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
na rok szkolny 2019/2020

Skład samorządu uczniowskiego:

 • Maja Drążek – kl. VII c – Przewodnicząca
 • Gabriela Błażewicz – kl. V f – I zastępca Przewodniczącego
 • Maria Bartnik – kl. Vf – II zastępca Przewodniczącego

Członkowie Rady Szkoły:

 • Maja Drążek – kl. VII c
 • Gabriela Błażewicz – kl. V f


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupy
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji- zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej
 • wyzwalanie pomysłowości uczniów
 • kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków podnoszenia odpowiedzialności za ich realizację
 • wyrabianie umiejętności planowania zadań
 • wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji


Samorządność w szkole:

 1. Wybór Samorządu Uczniowskiego.
 2. Parlament szkoły (gospodarze klas)
  – dwa razy w roku – na początku I i II półrocza spotkania określające cele i zadania na
  I i II semestr.
  Parlament Szkoły działa w kontakcie z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkoły.
 3. Rada Szkoły – czerpanie ciekawych pomysłów płynących od rodziców, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania, rozwiązywanie w sposób obiektywny problemów wychowawczych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 4. Działania ekologiczne: Skupienie uwagi na działaniach ekologicznych poprzez nawiązywanie współpracy, np. z nadleśnictwem. Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Organizowanie zajęć na siłowni na świeżym powietrzu, organizowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi, np. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o otoczenie.
 5. Działania wspierające uczniów:
  • Rola koleżeństwa i przyjaźni (samopomoc koleżeńska).
  • Pomoc nauczyciela uczniom słabszym, szczególnie przed ważnymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności.
 6. Działania kulturalne:
  • Organizowanie spotkań z ludźmi z najbliższego otoczenia pod hasłem: „Poznaję świat innych, by wzbogacić siebie”, np. z pisarzami, malarzami, poetami.
  • Wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej, do RCK-u na spotkania i wystawy kołobrzeskich twórców.
  • Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów.
  • Nagradzanie najlepszych uczniów bonami upominkowymi oraz za 100% frekwencję biletami do kina.
  • Akcje: Zbieranie nakrętek na leczenie i operacje dla chorej Oli z Mrzeżyna, akcja „Książka wspiera bohatera”
  • Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu
  • Zorganizowanie pomocy dla nowo budowanego Domu Dziecka w Gościnie.
  • Radiowęzeł: inicjowanie ciekawych, krótkich programów uczniowskich dotyczących aktualnych tematów, muzyka na przerwach.
  • Możliwość relaksacji uczniów w specjalnie przygotowanej sali świateł.
 7. Imprezy towarzyszące:
  • festyny
  • kiermasze okolicznościowe
  • dyskoteki (andrzejkowa, walentynkowa)
  • słodka środa – ostatnia środa miesiąca
  • bal karnawałowy
  • poczta walentynkowa
  • pisanie listów
  • heppening na Pierwszy Dzień Wiosny

 

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top