– Władze szkoły

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr Nr 6

mgr Dorota Hybel – Manturewicz

Adres e-mail: d.hybel-manturewicz@sp6kg.pl

Wykształcenie: wyższe, mgr inż.

Nazwisko i imięE-mail
1. MAĆKULA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCYkrzysztofmackula@wp.pl
2. HYBEL-MANTUREWICZ DOROTA – CZŁONEKd.hybel-manturewicz@sp6kg.pl
3. ADAMIAK RENATA – SEKRETARZr.adamiak@sp6kg.pl
4. BUJAK ANNA – CZŁONEKa.bujak@sp6kg.pl
5. MAŁGORZATA KAPICA – CZŁONEKm.kapica@sp6kg.pl
7.  DOMINIKA BŁAŻEJAK – CZŁONEK
8. JOANNA PRĘDKA – CZŁONEK
9. KINGA JANUSZEWSKA – CZŁONEK
10. AGNIESZKA TOBIASZ – ŚMIGIELSKA – CZŁONEK


OddziałImię i nazwisko rodzica
PszczółkiKAROLINA GLAPIŃSKA
0AMAGDALENA WIECZOREK
0BALEKSANDRA SZYMAŃSKA
0CJUSTYNA ORZECHOWSKA
1AMILENA SZPAK
1BŁUKASZ JAKIMIEC
1CKAROLINA ZAJLER
1DMILENA DEBERT
2AKINGA JANUSZEWSKA
2BEWA MACIEJSZYK
2CANNA DĘBSKA
2DPAWEŁ KUBICKI
3AMARTA PIETRYK
3BMAGDALENA PODBIAŁ – SZAŁAŃSKA
3CAGNIESZKA ZAWADZKA
3DANNA OSTROWSKA
4AANNA MATELA
4BPAULINA PAKUŁA
4CMAGDALENA PAWŁOWSKA
4DAGNIESZKA KORKUĆ
5AANNA GROMSKA
5BEWA MACIEJCZYK
5CMAGDALENA KOWALEWSKA
5DPAWEŁ KUBICKI
6AMAŁGORZATA SZNAJDER – SIANOS
6BMARTA POLITOWSKA
6CAGNIESZKA POZORSKA
6DKAROLINA BORUCKA
7AEWA WIĘCKOWSKA
7BKAROLINA PODSTAWSKA
7CAGNIESZKA TOBIASZ – ŚMIGIELSKA
7DJOANNA PRĘDKA
8AANNA KANAS
8BMONIKA KWIATKOWSKA
8CMARTA PIETRYK

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
na rok szkolny 2023/2024

Skład samorządu uczniowskiego:

 • DOMINIKA BŁAŻEJAK
 • IZABELA FALKO
 • ŁUCJA ADASZYŃSKA
 • ZUZANNA KRAJEWSKA
 • ZUZANNA ŚWIEDEREK

Przewodnicząca, Dominika Błażejak wchodzi w skład Rady Szkoły

 

 


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupy
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji- zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej
 • wyzwalanie pomysłowości uczniów
 • kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków podnoszenia odpowiedzialności za ich realizację
 • wyrabianie umiejętności planowania zadań
 • wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji


Samorządność w szkole:

 1. Wybór Samorządu Uczniowskiego.
 2. Parlament szkoły (gospodarze klas)
  – dwa razy w roku – na początku I i II półrocza spotkania określające cele i zadania na
  I i II semestr.
  Parlament Szkoły działa w kontakcie z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkoły.
 3. Rada Szkoły – czerpanie ciekawych pomysłów płynących od rodziców, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i oczekiwania, rozwiązywanie w sposób obiektywny problemów wychowawczych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 4. Działania ekologiczne: Skupienie uwagi na działaniach ekologicznych poprzez nawiązywanie współpracy, np. z nadleśnictwem. Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Organizowanie zajęć na siłowni na świeżym powietrzu, organizowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi, np. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o otoczenie.
 5. Działania wspierające uczniów:
  • Rola koleżeństwa i przyjaźni (samopomoc koleżeńska).
  • Pomoc nauczyciela uczniom słabszym, szczególnie przed ważnymi sprawdzianami wiedzy i umiejętności.
 6. Działania kulturalne:
  • Organizowanie spotkań z ludźmi z najbliższego otoczenia pod hasłem: „Poznaję świat innych, by wzbogacić siebie”, np. z pisarzami, malarzami, poetami.
  • Wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej, do RCK-u na spotkania i wystawy kołobrzeskich twórców.
  • Wyjście na cmentarz w celu porządkowania grobów.
  • Nagradzanie najlepszych uczniów bonami upominkowymi oraz za 100% frekwencję biletami do kina.
  • Akcje: Zbieranie nakrętek na leczenie i operacje dla chorej Oli z Mrzeżyna, akcja „Książka wspiera bohatera”
  • Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu
  • Zorganizowanie pomocy dla nowo budowanego Domu Dziecka w Gościnie.
  • Radiowęzeł: inicjowanie ciekawych, krótkich programów uczniowskich dotyczących aktualnych tematów, muzyka na przerwach.
  • Możliwość relaksacji uczniów w specjalnie przygotowanej sali świateł.
 7. Imprezy towarzyszące:
  • festyny
  • kiermasze okolicznościowe
  • dyskoteki (andrzejkowa, walentynkowa)
  • słodka środa – ostatnia środa miesiąca
  • bal karnawałowy
  • poczta walentynkowa
  • pisanie listów
  • heppening na Pierwszy Dzień Wiosny

 

Zadzwoń do nas +48 94 35-231-21
Odwiedź nas ul. Poznańska 9, Kołobrzeg
Napisz do nas sekretariat@sp6kg.pl dyrektor@sp6kg.pl
Back to top