Europejski Dzień Języków Obcych
26 września 2018
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt
27 września 2018

Projekt „Erasmus+”

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do europejskiego projektu „ERASMUS +”. Udział w projekcie pt.”Dzieci z rodzin rozbitych” będziemy realizować ze szkołami z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Macedonii. Założenia projektu przewidują wizyty, warsztaty i szkolenia w w/w krajach oraz mają na celu usprawnić funkcjonowanie dziecka z rodziny rozbitej w społeczności szkolnej i życiu codziennym. Na realizację 2 letniego projektu nasza szkoła pozyskała fundusze z Unii Europejskiej.
Koordynatorzy projektu

Komentarze są wyłączone.