Czy k l a s y c z n i e to znaczy

oszczędnie i symetrycznie?

 

Czy można nazwać k l a s y c z n y m

harmonijny, zrównoważony, choć nie liryczny?

 

Czy o k l a s y c y z m i e mówimy,

o doskonałości i wzorze wzorów myślimy?

 

Do antyku powszechnie zatęskniono,

“Powrót do żródeł!”, odtrąbiono.

Ta oszczędnosć wyrazu, ta statyka …

Grecja czy Rzym od dawna architekturę przenika.

Te kolumny, te portyki, te kopuły, te tympanony.

Patrząc na nie, czujesz się … przytłoczony?

 

Posłużyli się planem prostokąta i prostymi liniami.

VI a zaprasza na spotkanie z klasycznymi budowlami.

 

VIa, I.K.-M. i U.S.