Odrodzenie się skupiło

na powrocie co żywo

Na powrocie do starożytności

ale nie na odkopywaniu kości

Tylko patrzcie co widzicie

i nie chodzi tu o życie

Ale o architektury urodę

te kopuły ja nie mogę

Analizujemy podziwiamy

rysujemy przypominamy

 

Szósta A

Iwona Maj

U. Sobczak