Zawiadomienie, zawiadomienie!

Portrzebny plakat na “Balladyny” przedstawienie!

Kto zadania podjąć się chce? SIÓDMA D!

Zapytanie, zapytanie!

Mamy nowe tragedii Słowackiego wydanie?

Kto okładkę zaprojektować chce?

SIÓDMA D!

Ogłoszenie, ogłoszene!

Mamy artystów zatrzęsienie!

Kto z samą sobą zmierzyć się chce?

SIÓDMA D!

 

VIId i U.S.