W tym tygodniu uczniowie klas trzecich mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z instruktorami z Akademii Ratownictwa. Podzielili się oni swoją wiedzą na temat pracy ratownika oraz zasad bezpieczeństwa podczas ferii, nad wodą i na plaży. Przekazali istotne informacje dotyczące oznak zagrożenia, sposobów unikania niebezpieczeństw oraz korzystania z odpowiedniego sprzętu. Dzieci miały możliwość zapoznać się ze sprzętem do ratownictwa wodnego. Zobaczyły w jaki sposób można z nich korzystać podczas niebezpiecznych sytuacji. Frajdę sprawiło dzieciom to, że mogły przymierzyć niektóre elementy wyposażenia do ratownictwa.

Instruktorzy przeprowadzili również praktyczne szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Na fantomie każde dziecko miało możliwość ćwiczenia technik resuscytacji pod nadzorem doświadczonego ratownika. Dzieci miały również możliwość przypomnieć sobie jakie informacje należy podać, kiedy dzwoni się na wypadek niebezpieczeństwa. Zapoznały się ze schematem podczas udzielania pierwszej pomocy i jakie wówczas obowiązują zasady.

Spotkanie z ratownikami dostarczyło ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, a praktyczne ćwiczenia z resuscytacji pozwoliły dzieciom lepiej zrozumieć i opanować niezbędne umiejętności ratownicze.

Wiedza zdobyta podczas tego spotkania będzie cennym atutem dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Wychowawcy klas trzecich