W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback.

 

Trening taki wykorzystywany jest w edukacji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży  z trudnościami szkolnymi typu:

 

  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
  • dysleksja
  • ADHD
  • nerwice, stres
  • niepokój psychoruchowy, zaburzona samoocena dziecka.

Treningi EEG Biofeedback w szkole, szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa pracy.

Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.

Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

 

Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:

  • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG,
  • zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

 

O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez trenerów.

 

Regulamin zajęć oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna znajdują się na stronie szkoły w zakładce „Strefa rodzica ucznia SP6”.

 

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback:

Martę Aleksandrowicz, Ewę Hałasę, Karolinę Kołosowską, Beatę Kryszczak