W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback.

Trening taki wykorzystywany jest w edukacji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi typu:

  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
  • dysleksja
  • ADHD
  • nerwice, stres
  • niepokój psychoruchowy, zaburzona samoocena dziecka.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa pracy.

Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:

  • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG,
  • zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez trenerów.

Regulamin zajęć oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna znajdują się na stronie szkoły w zakładce „Strefa rodzica ucznia SP/Biofeedback”.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback:
Marta Aleksandrowicz, Ewa Hałasa, Monika Klepuszewska,
Karolina Kołosowska, Beata Kryszczak