Klasy I-III, IV-VII intensywnie uczestniczyły w warsztatach tanecznych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju. Głównym celem projektu było poprzez zajęcia taneczne prowadzone w grupach, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań. Ważnym aspektem jakim jest aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie psychiczne każdego z nas była rozwijana na warsztatach; tym bardziej w czasach pandemii. Poprzez różne działania, takie jak: zajęcia taneczne, ćwiczenia przy muzyce i terapie tańcem „Ciało w dobrym ruchu”, ale również gromadzeniu informacji o tematyce tańca  i przygotowaniu prezentacji multimedialnych dotyczących aktywności fizycznej i jej wpływie na zdrowie psychiczne. Stworzenie filmików, linków dotyczących podjętych działań m.in. „Jerusallema Challenge w SP6”, Zumba dla dzieci. Dzieci i młodzież dowiedziały się, że taniec uczy dobrych manier i łagodzi obyczaje –na zajęciach zdobywały nie tylko praktyczną wiedzę w postaci kroków, ale również nauczyły się współpracy ale także, określonych zachowań wymaganych przy danym rodzaju tańca.
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy podjęli się tego zadania. Zostało ono wykonane na medal! 🥇🥇🥇
montaż filmiku: Uczniowie klasy 8c
Filip Kaniewski i Wojciech Bajgert