Przekonali się o tym uczniowie klasy 3c utrwalając poznane części mowy. Na początku z wykorzystaniem prezentacji poznali bajkę o częściach mowy. Jej bohaterami byli mieszkańcy, których nazwano: czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami. Następnie na platformie Beatable.com dzieci obejrzały film, podczas którego w zabawny sposób miś i zając przypomnieli dzieciom części mowy.

Aby praktycznie wykorzystać zdobyte wiadomości uczestniczyły w zabawie na macie edukacyjnej. Ich zadaniem było rozpoznać poznane części mowy i pokazać je ruchem. Skacząc, klaszcząc, kucając i tupiąc chodziły w wyznaczonym kierunku i rozpoznawały części mowy.

Zadania te bardzo podobały się dzieciom!

Elżbieta Kociela, Robert Moszko