Dzieci uczestniczące w zajęciach z piłkami edukacyjnymi zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, a także rozwijają zdolności motoryczne i doskonalą umiejętności ruchowe. Doświadczają tego drugoklasiści, którzy w tym roku szkolnym mieli już okazję doskonalić dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 oraz utrwalić kolejność liter w alfabecie. Podczas każdych zajęć można zauważyć pozytywne korzyści wynikające z łączenia aktywności fizycznej z intelektualną.

Mariola Polak