W styczniu, lutym, kwietniu i maju w klasie III „b” realizowaliśmy wewnątrzklasowy Projekt Edukacyjny „Poznajemy polskie miasta”. Celem głównym projektu było rozbudzenie wśród trzecioklasistów zainteresowań ważnymi miastami Polski, ich historią, architekturą zdobyczami kultury oraz walorami przyrodniczymi. Poprzez różne działania, takie jak: gromadzenie informacji i materiałów dotyczących wybranych miast, przygotowanie prezentacji multimedialnych, makiet, folderów oraz plansz i ilustracji, stworzenie kart pracy dotyczących danego miasta, krzyżówek, kart Memory, korzystanie z komputera czy pracę w grupie, dzieci uczyły się twórczego działania oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy swoim rówieśnikom. Nauczyły się także, jak okazywać szacunek dla historii naszego kraju oraz wytworów kultury. Gratuluję wszystkim uczniom, którzy podjęli się tego zadania. Zostało ono wykonane celująco!!!

Mariola Polak

https://www.kizoa.com/Video-Editor/d361765943k4921811o2l1/MIASTA_POLSKI