„ Jak być dobrym przyjacielem.”

Podczas zajęć uczniowie klasy 3a poszukiwali odpowiedzi na pytania.
Na czym polega przyjaźń ?
Co to znaczy być dobrym przyjacielem ?
Wspólnie stworzyli „ postać przyjaciela”, która w prosty sposób zilustrowała im jak ważna jest
przyjaźń w życiu człowieka, jak relacje w grupie przyjaciół mają znaczenie dla naszego codziennego
samopoczucia.
M. Aleksandrowicz, A. Gawrońska