Hej, panowie szlachta!
Pospieszajmy hyżo do tej czy tamtej sali,
bo uczniowie z szóstej a już nas wykonali.

Hej, panowie szlachta!
Te nasze wspaniałe – kontusz, żupan, kołpak, karabela.
Nosiliśmy z godnością, czy czwartek, czy niedziela.

Hej , panowie szalchta!
Nasza wolność, demokracja szlachecka Rzeczpospolitą rozsławiła,
chociaż nie zawsze (rozbiory!) w dobrą stronę zmierzała ta siła.

Hej, panowie szlachta!
Jakby co do czego, to także zasłużenie szlachcianki, panie
zajęły obok nas miejsce na tej wyjątkowej planszy/ścianie.

Hej, panowie szlachta!
Zintegrujmy się z “Pana Tadeusza” i “Zemsty” bohaterami,
toż to nasi bracia literaccy. Nie jesteśmy, nie jesteście sami!

Hej, panowie szlachta!
Pamięć o nas niepowtarzalnych nie zginęła i nie zginie,
skoro o nas pamiętają w tej kołobrzeskiej krainie:)

VIa, Iwona K.- M. i U.S.