W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IC mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z panią pedagog Renatą Adamiak. Warsztaty dotyczyły trudnych sytuacji, z którymi zmierzamy się każdego dnia.
Pani pedagog przypomniała, że każdy ma prawo do błędów. Konflikty między ludźmi są powszechne i nieuniknione. Podała kilka przykładów w jaki sposób można sobie z nimi radzić. Wskazała na to, że należy mówić o naszych emocjach, wyrażać własne zdanie i strać się w umiejętny sposób reagować na krytykę. Zwróciła uwagę, że każdy ma prawo do swojego zdania, jednak nasza postawa nigdy nie powinna krzywdzić innych. Podkreśliła również, że w sytuacjach, które nam zagrażają, gdy ktoś nas krzywdzi, powinniśmy zawsze reagować. Mamy też prawo odmówić, możemy przyjąć postawę asertywną. Pani pedagog zwróciła również uwagę, że w sytuacjach trudnych dzieci nie powinny bać się zwrócić o pomoc do osób dorosłych- rodziców, pedagogów….
Była to dla nas bardzo cenna lekcja. Dziękujemy bardzo. 🙂
Renata Adamiak, Elżbieta Kociela