Jak się czuję w roli ucznia?
Do klasy 1a i 1b przybył na lekcje specjalny gość. Była nim Pani Pedagog, która poprowadziła z dziećmi zajęcia warsztatowe, mające na celu uzyskanie informacji, jak nasi uczniowie czują się w roli ucznia. Obie klasy z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Bardzo chętnie odpowiadały na pytania i odważnie brały udział w zabawach. Uczniowie poprzez szereg ćwiczeń przeprowadzonych przez panią pedagog, pokazali, że już od pierwszych tygodni wspólnego pobytu w szkole, budują solidną podstawę do stworzenia zgranego, wzajemnie wspierającego się zespołu klasowego.
Tworzymy solidny fundament na przyszłe lata wspólnej nauki.
Renata Adamiak, Magdalena Jarnicka, Magdalena Kitowska