Uczniowie klasy IC w zeszłym tygodniu uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez uczennice klasy IVC Zosię Baran i Ulę Hawryło.
Prowadzące warsztaty omówiły budowę ciała człowieka, jego najważniejsze narządy wewnętrzne. Przedstawiły do czego są one potrzebne człowiekowi, jakie pełnią funkcje i jak o nie dbać. Zaprezentowały układ kostny, płuca, serce, żołądek. Zosia i Ula przygotowały bardzo ciekawe plakaty, wykorzystały również albumy, książki i zdjęcia. Bardzo ciekawy dla nas był przeprowadzony eksperyment – oglądanie ciała człowieka przez kolorowe szkiełka. Przez niebieskie szkiełko dzieci miały możliwość obejrzeć narządy człowieka, przez zielone mięśnie, a przez czerwone kości. Uczennice udostępniły również ciekawy film edukacyjny „Płuca jak drzewa”. Zwróciły szczególną uwagę na szkodliwość palenia papierosów.
Atrakcją dla dzieci był przyniesiony na warsztaty model szkieletu człowieka. Zosia i Ula omówiły i pokazały najważniejsze kości człowieka. Dziewczynki zwróciły uwagę na rolę zdrowego odżywiania, aby nasze narządy wewnętrzne mogły prawidłowo funkcjonować.
Uczennice klasy IVC Zosia Baran i Ula Hawryło włożyły bardzo dużo pracy w przygotowanie się do zajęć. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałe zajęcia! 🤩
Elżbieta Kociela