Uczniowie z klasy III „b” mieli w tym tygodniu możliwość poznania niektórych swoich przyszłych nauczycieli. W czwartek jedną z lekcji poprowadziła u nich Pani Muszyńska, która będzie uczyła ich matematyki w IV klasie i jednocześnie będzie ich wychowawcą. Po wzajemnym przedstawieniu się, dzieci miały możliwość utrwalenia odejmowania sposobem pisemnym, mnożenia w poznanym zakresie oraz poznały „magiczną sztuczkę matematyczną”, która bardzo im się spodobała i zgodnie z zaleceniem Pani przetestowały ją później w domu na swoich Rodzicach. Podczas swobodnej rozmowy uczniowie dowiedzieli się także jak będą wyglądały lekcje matematyki, czego się będą na nich uczyli oraz jak powinny wyglądać prawidłowe relacje uczeń – wychowawca. Pani Muszyńska wyjawiła im również, że zaplanowała dla nich już wycieczkę, ale szczegóły tej wyprawy ujawni im dopiero we wrześniu.

W piątek natomiast odwiedziła nas Pani Bogdańska, które w przyszłym roku szkolnym będzie miała z dziećmi język polski. Trzecioklasiści i Pani mieli więc okazję choć troszkę się poznać. Tematem zajęć była pisownia nazw państw i ich mieszkańców. Bardzo pomocna okazała się mapa świata, na której uczniowie wskazali znane im kontynenty, a później poszczególne państwa. Wspólnie wykonaliśmy także kartę pracy dotyczącą tematu zajęć. Podczas dyskusji uczniowie dowiedzieli się od Pani wielu ciekawostek o danym państwie oraz tego, jak będą wyglądały lekcje języka polskiego. Dzieci miały bardzo dużo pytań, na które Pani chętnie i cierpliwie odpowiadała.

Oba spotkania wywarły na moich wychowankach duże wrażenie i bardzo im się podobały. Mam nadzieję, że przyczynią się one do spokojniejszego rozpoczęcia przez nich nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym i nowe lekcje nie będą kojarzyły się im ze strachem czy niepewnością. Wszystkim – i Paniom, i dzieciom życzę samych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych!

                                                                      Mariola Polak