“Kajko i Kokosz. Szkoła Latania”,
czyli mamy komiks do .. przeczytania.
Jego znany autor Janusz Christa
dał nam zestaw przygód, oczywista.
Gdy pojawiają się z Mirmiła grodu słowiańscy wojowie,
spotkanie z nimi nie wychodzi zbójcerzom na zdrowie.

My też mamy pomysły – na kolejne wydarzenia.
Kartka, kredki w rękę – przystępujemy do tworzenia!

IVa i U.S.