Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Państwa dzieci spędzają w szkole znaczną część swojego dnia. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie – oprócz nauki- zadbać o świeży, wartościowy i smaczny posiłek. W grupie rówieśników dzieci chętniej poznają nowe smaki i próbują nowych potraw.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

MOPS w Kołobrzegu zaprasza Państwa do składania wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

– w poniedziałki i wtorki , w godzinach 7.30 – 11.00

– w środy i czwartki,  w godzinach 13.00 – 15.30

osobiście w siedzibie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15,  lub  telefonicznie pod numerami:94 3552 309,94 3552 394,94 3552 395

 

Renata Adamiak- pedagog