Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

W zakładce Strefa rodzica/Egzamin ósmoklasisty 2020/21 umieszczono szczegółową procedurę organizowania i przeprowadzania egzaminu.