DRODZY RODZICE !

Bardzo proszę o dopilnowanie dzieci, aby przychodziły na obiady zaopatrzone w

          I D E NT Y F I K A T O RY,

                 które otrzymały przy zapisywaniu na stołówkę.

 

                                                                                      Ewa Juranek