Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie językowo- plastycznym pt.: “Paint the word”. Uczniowie mają za zadanie zobrazować wybrane słowo w języku angielskim.
Cele konkursu:

1. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

 

2. Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa.

 

3. Ukazywanie nowych możliwości nauki i sposobów zapamiętywania słówek.

 

4. Kształcenie świadomości językowej.

 

5. Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
Termin oddawania prac – 27.10.2023r.
Technika dowolna. Prace proszę przynosić do sali 122.
O. Boroń