Regulamin

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO „Dlaczego warto czytać?”

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci uczniów do czytania książek.

Plakat może zawierać hasło reklamowe.

  1. Organizator : Biblioteka szkolna
  2. Cele konkursu:
  • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
  • promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży,
  • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

3.Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8
  • Prace powinny być wykonane przez uczniów w dowolnej technice, w określonym wymiarze
  • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.

4.Technika wykonania i forma prac:

  • przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3,
  • praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

 

5. Termin oddawania prac:

Prace należy oddawać w terminie do 30 września 2022 r. do biblioteki szkolnej.

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs plastyczny plakat