Konkurs „Twoje nowe jutro”!
15 marca 2017
Sadzimy BRATKI
15 marca 2017

Konkurs „Rodzinna palma wielkanocna”

 

REGULAMIN KONKURSU

„RODZINNA PALMA WIELKANOCNA”

 1. ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

 1. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax (094)35 231 21

Koordynator konkursu: Paulina Szczerba (nauczyciel zajęć technicznych)

 1. CELE KONKURSU:
 • kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
 • zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym
 • pielęgnowanie więzi rodzinnych
 • propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.
 1. PRZEDMIOT KONKURSU:
 • palma wielkanocna – wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej
 • założeniem konkursu jest rodzinne wykonanie pracy (dziecka
  wraz z rodzicami/dziadkami/rodzeństwem itd.)
 • materiały użyte do wykończenia palmy mogą być zarówno naturalne,
  jak i sztuczne.
 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • konkurs prowadzony jest na terenie powiatu kołobrzeskiego
 • konkurs kierowany jest do:
 1. dzieci oddziałów przedszkolnych
 2. uczniów szkół podstawowych
 3. uczniów szkół gimnazjalnych
 • termin składania prac: 04.04.2017r.
 • prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy bezpośrednio dostarczyć
  do koordynatora konkursu lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu (osobiście lub wysłać na adres szkoły)
 • każda praca powinna być opatrzona trwale informacją z następującymi danymi:
  1. Imię i nazwisko autora
  2. Klasa i wiek ucznia
  3. Nazwa i adres szkoły, nr telefonu
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.04.2017r.
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej sp6.kolobrzeg.pl
 • uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu
 • prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane uczestnikom konkursu
 • dla zwycięzców konkursu Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i sprzedaży złożonych prac podczas kiermaszu świątecznego organizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu
 • środki uzyskane ze sprzedaży palm wielkanocnych zostaną przekazane
  na Dom Dziecka w Białogardzie
 • uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 1. KRYTERIUM OCENY PRAC:
 • walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły, technika wykonania pracy)
 • walory estetyczne ( staranność, dokładność wykonania)
 • różnorodność użytych materiałów
 • pomysłowość
 • trudność wykonania.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu

Koordynator konkursu: Paulina Szczerba

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Dodaj komentarz