23  marca odbędzie się w naszej szkole

KONKURS WOKALNY

„ Przywitajmy wiosnę piosenką”.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – III i IV – VIII

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy u Pani Marty Romaniuk sala 12