Za nami pracowity tydzień związany z wydarzeniami projektowymi. Grupa uczniów i nauczycieli z Polski, Portugalii i Turcji zobaczyła świąteczny Gdańsk i Sopot. Podczas warsztatów teatralnych, poznaliśmy tajniki TEATRU KAMISHIBAI, Mity i Legendy towarzyszyły nam również podczas zajęć plastycznych i artystycznych. Uczestnicy projektu odwiedzili pracownię chemiczną Empiriusz, oraz mogli sprawdzić swoje umiejętności fizyczne podczas zawodów sportowych. Dekorowanie pierników i wizyty w klasach podczas spotkań wigilijnych przybliżyły naszym gościom świąteczne tradycje polskie. Podsumowaniem projektu była ceremonia rozdania certyfikatów, w której interaktywnie udział wzięły również Chorwacja i Włochy, tort z logo projektu oraz pożegnalna kolacja.

Bardzo dziękujemy rodzinom, które przez tydzień gościły uczniów z Portugalii i Turcji, za wspaniałą opiekę i atrakcje jakie przygotowali po zajęciach w szkole. Podziękowania należą się również nauczycielom i uczniom zaangażowanym w projekt.

Zespół Erasmus+