Spotkanie robocze 15 lutego 2022  koordynatorów projektu z Turcji , Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski, próbujemy ustalić terminy mobilności oraz dyskutujemy nad przebiegiem dalszych działań projektowych.

Zespół Erasmus+