Lepsza zemstę przysposobię
Cześnik rzekł
i nic dziwnego
że się wściekł
bo kto chciałby z nas
być wyprowdzony w las
być do wiatru wystawiony
po prostu 
pozbawiony żony?

Może temu nie zaradzimy
nie o tym myślimy
ale przecież nie w tym rzecz
coby komuś powiedzieć precz
bowiem o to chodzi nam
aby bez dwóch zdań
stworzyć wersje ciekawe 
okładki postaci
sprawdzić swoje pomysły 
inaczej ...

             VIIb i U.S.