Wojna –

nienawiść, terror i cierpienie

Wojna –

zbrodnie, śmierć, ludzi zagubienie

Wojna –

groza, przemoc, dzieci osierocone

Wojna –

wszystko, wszystko, wszystko zniszczone

 

II wojna światowa –

1 września 1939 na Wieluń bomby spadają

II wojna światowa –

Niemcy Polskę i Europę zagarniają

II wojna światowa –

mijają straszne lata okupowania

II wojna światowa –

ZSRR i Stany Zjednoczone podejmują wyzwania

II wojna światowa –

pod Kurskiem i Stalingradem wrogów pokonano

II wojna światowa –

D – Day`44 w Normandii aliantów lądowanie widziano

II wojna światowa –

Berlin zdobyto 2 maja

II wojna światowa –

8 maja 1945 świętowała Europa cała

 

Oto Dzień Zwycięstwa –

podpisali “niezwyciężeni” Niemcy akt kapitulacji

Oto Dzień Zwycięstwa –

ich klęska a gorzka radość dla wyzwolonych nacji

 

Tego 8 maja nie zapomnieliśmy, nigdy go nie zapomnimy

Temu 8 maja nasz wyjątkowy apel poświęcimy

O tym 8 maja Oliwia, Maxym i Natalia śpiewają, recytują, mówią

Tej uroczystości z okazji 8 maja wszyscy w pamięci nie zgubią

 

Iwona Kopczyńska – Maj i U.S.