Nasza szkoła włączyła się w kampanię społeczną „Mała książka – wielki człowiek”, organizowaną przez Instytut Książki. Kampania w tym roku skierowana  jest m.in. do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcenie pierwszoklasistów do czytania,  rozwijania umiejętności rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, aż w końcu  do czerpania przyjemności z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. W związku z tym odbyły się zajęcia czytelnicze we wszystkich klasach pierwszych, na których uczniowie  otrzymali wyprawki czytelnicze. W skład zestawu wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Podczas zajęć czytaliśmy fragmenty z książki oraz układaliśmy słowa  przy użyciu wyciętych obrazków z literami.

Za sprawą przygotowanej specjalnie  książki  pierwszoklasiści zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter i czytania.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

A.Jóźwicka