Poczekaj na nas, Mały Ksiażę?

Ale ja nie zdążę, nie zdążę

– tyle planetek wokoło,

jednak na kazdej niewesoło!

 

Tu Król – chętnie rozkazujący.

Tam Próżny – wiwatów oczekujący.

Ówdzie Pijak – się niekontrolujący …

 

VIId i U.S.