W minionym tygodniu, na wspólnych zajęciach klas I „b” i I „c”, przeprowadzona została ciekawa lekcja matematyki z wykorzystaniem maty edukacyjnej – „Kodowanie na dywanie”.

Mata edukacyjna pomaga dzieciom zrozumieć podstawy kodowania. Uczniowie w trakcie zajęć rozwijają koncentrację, kreatywne i logiczne myślenie oraz umiejętność współpracy z rówieśnikami. Kodowanie na dywanie kształtuje u dzieci dobre nawyki cyfrowe, które w przyszłości procentować będą podczas prawdziwego programowania. Grając, dzieci doskonalą swoje umiejętności matematyczne w najprzyjemniejszej i najbardziej efektywnej dla nich formie, jaką jest zabawa.

Podczas zajęć wykorzystaliśmy zabawy „Klaśnij, tupnij, podskocz”, podczas której utrwalaliśmy orientację przestrzenną, lewą i prawą stronę. Rozróżnianie stron utrwalaliśmy również podczas zabawy  „Słonko zaszło”. Tutaj było już trochę trudniej. Słoneczko, które wędrowało w różnych kierunkach trzeba było śledzić uważnie wzrokiem. Ciekawa okazała się także zabawa „Popatrz i zapamiętaj”, w której kubeczki zmieniały swoje miejsce, a pierwszoklasiści  musieli zapamiętać te zmiany i je z pamięci odtworzyć.

Była to nasza pierwsza lekcja z matą edukacyjną, ale w związku z tym, że uczniom bardzo się ona podobała, na pewno nie była to ostatnia wspólna lekcja!

Elżbieta Kociela, Mariola Polak