Biedny Minotaur w labiryncie

na Krecie w Knossos

pogubiłsię zgubił się

z Tezeuszem potem jeszcze zmierzyć musiał się

 

Wspaniała Jagoda z SP6

nie dała Meandrom polszczyzny

się zwieść

rywali pokonała

do szkoły dotarła cała

z dyplomem i nagrodą

 

JAGODA MIEDZIŃSKA z VIIIa

LAUREATKĄ (II M) powiatowego konkursu MEANDRY POLSZCZYZNY

organizowanego przez I Liceum im. M. Kopernika w Kołobrzegu

BRAWO!

U.S.