Za nami 4 dzień wizyty uczniów i nauczycieli z Włoch, Łotwy, Turcji i Portugalii, grupa integruje się i wzajemnie się poznaje. Dziś odbyły się warsztaty dekorowania pierników, prezentacja i quiz na temat „Co to jest obywatelstwo cyfrowe”. Dzień zakończył się wycieczką po mieście . Jutro ostatni dzień czas na wnioski autorefleksję.

Zespół Erasmus +