Message is got , program Erssmus + Dzień 3 Podczas warsztatów w szkole uczyliśmy się prezentować media na różne sposoby , uczniowie z Łotwy , Turcji , Portugalii, Polski i Włoch wymieniali się swoimi doświadczeniami i uczyli się od siebie nawzajem jak dotrzeć do wiarygodnych i bezpiecznych informacji.

Zespół Erasmus +