Message is Got – projekt Erasmus + Ostatni dzień mobilnosci na Łotwie to czas na podsumowanie działań projektowych, tworzyliśmy raporty z naszego pobytu za pomocą różnych środków przekazu aby podkreślić, że każda unikalna forma medialna ma inny sposób prezentowania informacji. Przygotowaliśmy stoiska żywności typowe dla Łotwy, Polski, Portugalii, Turcji i Włoch oraz uczyliśmy się tradycyjnych tańców naszych partnerów. Dzień zakończył się pożegnalną kolacją. Zespół Erasmus +