Klasa 2a i 3b w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja skierowanym  do szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada  pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności wykorzystania poznanych emocji.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci
  • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Zakończyliśmy realizację I modułu pt. Kraina kreatywności przed nami kolejne równie ciekawe…

A.Jóźwicka, A.Gawrońska, M.Kitowska