W roku szkolnym 2020/2021 klasy I a i II b realizowały Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”.

Głównym celem projektu była promocja wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci.

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy” – tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.

A.Gawrońska, M.Kitowska, A.Jóźwicka