Z dumą informujemy, że uczniowie klasy 2a i 3b, za udział w roku szkolnym 2021/2022 w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja” rozwijającym kompetencje społeczne i emocjonalne, otrzymali certyfikat.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁY ZREALIZOWANE:

– moduł 1 Kreatywność

– moduł 2 Wyobraźnia

– moduł 3 Moc Słów

– moduł 4 Empatia

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykonywali z wielkim zaangażowaniem wszystkie prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Otwarcie rozmawiali o swoich emocjach, nastrojach określając, to co ich cieszy i smuci, czego się boją, czego nie rozumieją. Nauczyli się patrzeć na inne osoby przez pryzmat swoich emocji i uczuć, co pozwoli im być empatycznymi w stosunku do innych osób. Zdobyli wiedzę o tym, co to jest kreatywność, wyobraźnia, jak słowa mogą ranić i jak mogą poczuć się odważnymi przezwyciężając strach.

A.Jóźwicka, A. Gawrońska, M. Kitowska