W dniach 15-19.11.2021r. w Hiszpanii, w mieście Caceres odbyło się spotkanie nauczycieli z krajów biorących udział w projekcie Erasmus+. Podjęte zostały decyzje dotyczące długości trwania projektu. Omówiono szczegóły, terminy i program wyjazdów młodzieży z naszej szkoły do Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoch. Każda szkoła przedstawiła wstępny program, który będzie realizowany podczas wymiany. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych związanych z historią danego miasta oraz w wycieczkach i warsztatach. Zagraniczne wyjazdy uczniów z naszej szkoły są całkowicie finansowane z środków Unii Europejskiej. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem ich dzieci w wymianie międzynarodowej.
Agnieszka Socha, Mariola Stańczak