Trzecioklasiści znów wybrali się do wirtualnej pracowni EMPIRIUSZ. Dzisiaj poznali tlen oraz inne składniki powietrza.
Na zakończenie Dominika odczytała samodzielnie napisane obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia w pracowni wirtualnej.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu “Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko – niemieckiej szkół w czasach COVID19”.

A.Maniewska
E.Kujawa