Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska zaprasza na dwóch kołkach Kołobrzegu