Zakończyliśmy finał konkursu InstaLogik – konkurs matematyczno-informatyczny

Gabriela Wesołek z klasy 8d przeszła wszystkie etapy konkursu otrzymując tytuły:

Finalisty na szczeblu ogólnopolskim

Gratulacje !

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany był on-line.

Konkurs adresowany był do uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem.

Zadania pierwszego etapu zostały podzielone na dwie kategorie:

  • 24 zadania matematyczne powiązane z opisanymi schematami / regułami gier logicznych
  • 16 zadań informatycznych – np. podany prosty program wraz z wprowadzeniem wykorzystywanych instrukcji oraz informacją o tym, jakie generuje wyjście przy zadanym wejściu, podany zmodyfikowany program i zapytanie o wyjście przy zadanym wejściu.

Zadania konkursowe drugiego i trzeciego etapu zostały podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w języku wizualnym Assembly.