W minionym tygodniu w klasie 1d gościliśmy u siebie panią pedagog – Renatę Adamiak. Tematem przewodnim lekcji były “Nasze emocje”. W ramach przypomnienia dzieci wymieniały jakie uczucia i emocje towarzyszą nam każdego dnia, jak one się nazywają i w jakich sytuacjach mogą się pojawić. Uczniowie podczas ćwiczeń wymieniali różne stany emocjonalne, nie tylko te pozytywne ale również te, które wywołują w  nich niepokój, lęk, złość, a także różne sposoby radzenia sobie z nimi. Cała klasa ze skupieniem i  zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach. 

Marta Czajkowska